NFF Internasjonal komité inviterer til temakvelder om kontraktsrett i tunnel- og anleggsbransjen

Norsk forening for Fjellsprengningsteknikk – Internasjonal komité har i samarbeid med komiteens støttemedlemsbedrifter gleden av å invitere til fire temakvelder i 2018 med fokus på kontraktsrett i tunnel- og anleggsbransjen.

Internasjonal komite har invitert advokatene Ola Ø. Nisja fra Wikborg Rein og Jørgen Aardalsbakke fra Grette til å utarbeide et helhetlig program for disse kveldene. NFF ønsker gjennom temakveldene bla. å synliggjøre mulige fallgruver, mulighetene og risiko i kontraktstandardene, samt tvister og tvisteløsning. Temakveldene vil også belyse hvordan internasjonale forhold kan påvirke temaet og hvordan praksis er internasjonalt. Det vil gjennomgående brukes casestudier og praktiske eksempler.

Etter det formelle programmet vil det være en sosial sammenkomst med en mulighet til å ta opp ulike problemstillinger fra foredragene med advokatene og andre aktører fra bransjen. I tillegg vil sammenkomsten være en god mulighet til å knytte nye kontakter i bransjen, vi vil servere mineralvann, øl, vin og litt snacks.

Hver kveld er enkeltstående arrangement, men vi vi mener det vil bli størst utbytte om man får med seg hele serien:

Viktigheten av gode kontrakter (31. januar)

 • Hva er kontraktsrett?
 • Kontraktens funksjon
 • Skreddersøm versus standardkontrakter
 • Tilpasning av standardkontrakter
 • Betydningen av offentlige anbudsprosesser
 • De mest brukte standardkontraktene mv. i Norge: NS 8401, 8402, 8405, 8406, 8407
 • Bruk av offshorekontrakter på landjorda – eksempler fra infrastrukturprosjekter
 • Varslingsregler

Ulike entrepriseformer (5. april)

 • Utførelsesentrepriser
 • Totalentrepriser
 • Roller og funksjoner i de ulike entrepriseformene
 • Risiko for prosjektering og grunnforhold
 • Beskrivelsessystemer – NS 3420 og Prosesskoden
 • Tvister og konflikter i bygg og anlegg
 • Totalentreprisens inntog i anleggsbransjen – blir det færre tvister?

Samspillskontrakter og OPS (14. juni)

 • Samspillskontrakter med målpris
 • Offentlig privat samarbeid – OPS/PPP
 • Tidlig-involvering av entreprenør – Early Contractor Involvement
 • Best Value Procurement
 • Risiko i samspillskontrakter og OPS – oppsider og nedsider
 • Prosjektoptimalisering – møtet mellom kontraktsretten, plan- og bygningsretten og anskaffelsesretten
 • Kan tvister unngås ved samspillskontrakter eller andre samarbeidsmodeller?
 • Samarbeidsmodellene krever kompetanse hos aktørene

Utenlandske entreprenører i Norge (20. september)

 • Hva er fremmed for en utenlandsk aktør i Norge?
 • Bruk av kontrakter i internasjonale forhold – kontraktsteknikk
 • Internasjonale forhold – norsk entrepriserett under påvirkning av utenlandske modeller
 • Eksempler fra prosjekter på landjorda og offshore – lessons learned
 • Varslingsreglene
 • Andre typiske fallgruver
 • Hvordan unngå og hvordan løse uenigheter/tvister – tvangsfullbyrdelse

Påmelding er nødvendig og må gjøres til den enkelte kveld.

Send mail med fakturainformasjon (Postadresse, mailadresse og eventuelle prosjektnummer/PO-nummer) til nff@nff.no.