Mer heder til Anders M. Heltzen

Norsk Bergforening arrangerte årets høstmøte på Sola 12 – 14 oktober. «Grønt skifte i bergindustrien» sto på dagsorden og temaet ble belyst ved en serie foredrag som i høy grad bør fange interesse også fra mange av medlemmene i Fjellsprengningsforeningen.

Under festmiddagen vanket det heder. Norsk Bergindustris Kari Bredde Andreassen fikk Norges Vels medalje for 30 års tjeneste som bransjesekretær.

Bergstaven, Bergforeningens høyeste utmerkelse ble tildelt Anders Molbech Heltzen.

Varsku Her refererer begrunnelsen:
«Bergstaven tildeles Anders Molbech Heltzen for et langt liv i bergindustriens tjeneste. I tillegg til en lang rekke faglige verv har han arbeidet ved Mofjellet gruve, Bergskolen på Kongsberg, Geokjemisk avdeling ved Statens råstofflaboratorium, Sulitjelma Gruver, Institutt for Fjellsprengningsteknikk oo Elliot Strømme A/S»
Bergstaven ble overlevert til Anders av formannen i Norsk Bergforening


Thomas Addison hjemme hos Anders på Hosle i Bærum
Foto: Anders Heltzen jr

Varsku her har overbrakt foreningens gratulasjoner og kan rapportere at den 95 år unge Anders fortsatt er a jour og godt informert om sentrale faglige og samfunnsmessige forhold i vårt land. Engasjement og klare synspunkter er på plass.

Varsku her føyer til at Anders naturligvis også er hedret av NFF. På Høstkonferansen 1987 utnevnte Styret for første gang siden startåret nye Æresmedlemmer og Anders fikk sitt Æresmedlemskap. Vedtekter for en mer faglig rettet hedersbevisning i form av Gullfeiselen ble etablert i 1994. Ved samme års Fjellsprengningskonferanse ble to medlemmer hedret, Anders M. Heltzen og Jan Anton Rygh.