Manglende kapasitet innen anleggsteknikk på NTNU

NFF har sett seg nødt til å rope et kraftig varsko. Vi er bekymret for manglende prioritering av anleggsteknikk gjennom flere år.

Det er snart ingen vitenskapelige ansatte igjen med kompetanse innen sprengning, massetransport og anleggslogistikk. Hovedkullene med de som fokuserte på disse fagene nærmer seg pensjonsalderen med stormskritt, samtidig som anleggsprosjektene bare øker i størrelse og kompleksitet.

Les om hele saken i vårt brev til våre medlemsbedrifter: 20230906 Bekymring for anleggskompetanse – signert

Manglende kapasitet innen anleggsteknikk på NTNU