Ikke bruk elektriske tennere på prosjekter der maskinparken er elektrisk

I fjor mottok Bransjerådet for Fjellsprengning og NFF bekymringsmeldinger fra flere av våre bergsprengere: «Er det noen som har gjort en risikovurdering knyttet til bruk av elektriske maskiner på prosjekt der det brukes elektriske tennere?». Vi spurte litt rundt, og fant ut at det var best å ta skjeen i egen hånd.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av leverandører av henholdsvis sprengstoff og elektriske maskiner, supplert med elektroteknisk kompetanse. Konklusjonen er nå klar: kombinasjonen av elektriske tennere og elektriske maskiner frarådes på det sterkeste. Sannsynligheten for at jordfeil eller krypstrøm kan sette av elektriske tennere er for stor og konsekvensen kan bli fatal. Med et sterkt ønske hos flere byggherrer om å elektrifisere maskinparken, så vil det forutsette bruk av ikke-elektriske tennsystem (Nonel) eller elektroniske tennsystem. BfF og NFF jobber nå med å spre denne informasjonen.

Lenke til rapport

Ikke bruk elektriske tennere på prosjekter der maskinparken er elektrisk