Hvordan unngå gjenstående sprengstoff i dagsprengning og vegskjæringer

Det har vært flere uhell den siste tiden i forbindelse med at det har stått igjen sprengstoff etter sprengning. Dette ønsker bransjen å gjøre noe med, og har derfor ønske her om en «null visjon». Bransjerådet for Fjellsprengning (BfF) har derfor satt ned en gruppe som skal se nærmere på problemet med gjenstående sprengstoff etter sprengning, og komme med tiltak for å kunne nå «nullvisjonen». Mandatet har vært; hvordan unngå gjenstående sprengstoff og på den måten gjøre bransjen sikrere.

I dette notatet har man spesielt tatt for seg kontursprengning innen dagsprengning/vegskjæringer. Gruppa består av: Kristoffer Foss (Kjell Foss AS), Morten Lorentzen (Follo fjellsprengning AS), Eivind Groven (Veidekke Entreprenør AS), Glenn Seland (RVO), John Eriksen (AF Gruppen AS), Nils Ramstad (Multiconsult ASA), Harald Fagerheim (Vegdir), Olaf Rømcke (Orica Norway AS).

Bransjerådet ønsker nå å gjøre tilsvarende arbeid angående gjenstående sprengstoff i tunneler.

Forsagere Notat fra BfF etter møtet