Frist for styrekandidater 15. mars

I henhold til vedtektene i NFF har alle medlemmer rett til å komme med forslag til styrekandidater innen en fastsatt frist i forkant av årsmøtet hvert år.

I år er denne fristen satt til 15. mars 2023. Man velger selv om forslag til kandidater blir rettet til noen i det eksisterende styret, valgkomiteen eller til administrasjonen i NFF. Det enkleste er likevel å sende forslaget til nff@nff.no.

Det gjøres oppmerksom på at hele styret, bortsett fra leder i Yngres nettverk er på valg i 2023. Det er mulig å ta gjenvalg.

Frist for styrekandidater 15. mars