Fotokonkurransen i gang igjen!

Som i foregående år er temaet for konkurransen bergsprengning over og under jord og bildene skal gjenspeile dette. Dette kan også omfatte gruvedrift og bergverksdrift. Juryen ønsker gjerne også motiver hvor mennesker i arbeid inngår.

Det har gjennom flere år kommet inn mange gode bilder til vurdering i juryen, og man håper også i år på stor deltakelse. Juryen håper også mange vil ta seg tid til å bla gjennom gamle arkiver for å finne frem spennende motiver fra ulike prosjekter som er blitt gjennomført opp gjennom årene.

Hver deltager kan levere inntil fem bilder.

Bidragene sendes på epost til ab@bygg.no, merk mailen med Fotokonkurranse. Bildene skal sendes over i høyest tilgjengelig oppløsning. Merk filene med navnet på fotografen.

Fem bilder vil bli plukket ut til å gå til en finale og disse bidragene blir stilt ut under Fjellsprengningskonferansen 2023. Finalistene blir gjort kjent i Byggeindustrien samt på bygg.no. Vinnerne blir offentliggjort torsdag 23. november 2023, i forbindelse med Fjellsprengningskonferansen.

Innsenderne som får sine bilder antatt kan bli bedt om å stille bildefiler i større format og oppløsning til disposisjon for produksjon av utstillingskopier. Nærmere spesifikasjoner vil bli gitt.

Frist for innsendelse: fredag 20. oktober 2023.

Premiering
1. premie: Fotoutstyr til en verdi av kr. 10.000
2. premie: Fotoutstyr til en verdi av kr. 5.000

Juryen består av:
Kjersti Kvalheim Dunham, Ragnhild Rostad, Thor Skjeggedal, Nils Røren og Arve Brekkhus.

Innsendte bilder skal kunne brukes vederlagsfritt av NFF og Byggeindustrien til omtale i ulike media i forbindelse med konkurransen samt til annet bruk i regi av NFF og Norsk fjellsprengningsmuseum.

Ved spørsmål ta kontakt med Arve Brekkhus – mob. 901 34 888/mail: ab@bygg.no.

Bildet brukt her er tatt av Knut Roald Uglestad.

Fotokonkurransen i gang igjen!