Fjellsprengningsmuseet trenger gjenstander

Norsk fjellsprengningsmuseum søker gjenstander til ny permanent utstilling.

Fjellsprengningsmuseet trenger gjenstander

Juni 2022 åpner del 2 av Norsk fjellsprengningsmuseum, 450 kvadratmeter med innendørs utstilling i en autentisk brakkerigg ved museet på Hunderfossen. Utstillingen legger vekt på fjellsprengningshistorie fra dynamitt ble tatt i bruk rundt 1870 og frem til i dag, og vil belyse blant annet anleggsteknikk, sosiale forhold og samfunnsutvikling.

I den forbindelse søker museet bredt etter gjenstander som kan brukes i utstilling og bidra til å belyse ulike fenomener og supplere den samlingen museet allerede har. Vi søker nå etter gjenstander som egner seg for innendørs utstilling.
Museet er interesserte i både unike gjenstander som det knytter seg kjent historikk til, og mer generelle gjenstander som kan stå som eksempel på for eksempel en type arbeidsoperasjon eller typisk for en epoke i fjellsprengningshistorien. Noen gjenstander vil kunne gå inn i samlingen som museale objekter, andre vil bli brukt som rekvisitter i utstillingen. Felles er at alt vil bli vist frem for publikum i den kommende utstillingen. Norsk vegmuseum (som eier av Norsk fjellsprengingsmuseum) er i første omgang interessert i å kjøpe gjenstander, eventuelt å motta gjenstander som gave/donasjon. I spesielle tilfeller kan også innlån være aktuelt.

Vedlagt ligger et prospekt på utstillingen og en liste over gjenstander eller type gjenstander som kan være aktuelle.

Vi setter pris på alle henvendelser! Ta gjerne kontakt på e-post da det er fint for å holde oversikt, men vi svarer også på spørsmål på telefon!

Kontaktperson:
Morten Reiten, prosjektleder Norsk vegmuseum
morten.reiten@vegvesen.no
986 89 898

https://nff.no/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/NFSM-Utstillingsbygget-prospekt.pdf

https://nff.no/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Eksempler-pa-gjenstander-vi-leter-etter.pdf