Ekstraordinær generalforsamling på frokostmøtet

Styret i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk kaller inn til en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med frokostmøtet klokken 7.30 22. november på SAS-hotellet. Hovedsaken vil være etiske retningslinjer og endrede vedtekter for å bedre demokratiet i foreningen. Styret ønsker å åpne for at medlemmer kan stemme ved generalforsamlinger uten å være fysisk tilstede. Sakspapirene vil gjøres tilgjengelig på nettsidene våre senest 2. november.