Da drar vi så smått i gang

Digitalisering 2.0 vil bli kjørt 9. februar, første fysiske temakveld blir gjennomført 10. mars. Bare uken etter at Under Oslo del 3 blir gjennomført som et fysisk arrangement.

 

Da drar vi så smått i gang

Vi som sitter med styre og stell i NFF er veldig fornøyde med at vi har greid å holde hjulene i gang gjennom en pandemi som vi aner slutten av. Det har vært brukt mye tid på vurderinger knyttet til hvert arrangement. Skal vi kjøre fysisk møte eller digitalt? Hvor mange skal vi tillate? Hvilke smitteverntiltak skal vi ha? Nå ser det ut til at vi kan bruke energien på litt andre aktiviteter igjen.

I denne gjenåpningsrunden, kjører vi en arbeidssamling med 30-40 deltakere allerede 9. februar. Temaet for dagen er “Digitalisering 2.0”. Det vil bli brukt munnbind mens vi jobber, og lunsj serveres ved bord med riktig avstand mellom deltakerne.

Det ble litt vanskelig å få til temakvelden vi hadde planlagt 10. februar med gjeldende smitteverntiltak. Vi har tenkt å servere både mat og drikke underveis, og ikke minst blir det premiere for den norske versjonen av tunnelspillet. Det er vanskelig med krav om 1 meter eller bruk av munnbind. Den første fysiske temakvelden blir derfor gjennomført 10. mars.

Vi satser friskt på første fysiske konferanse allerede 2. og 3. mars. Den første dagen har vi kalt “Massehåndtering – neste steg mot nullutslippsby” – her skal vi lære av de beste regionene. Det er stor enighet om at vi må samarbeide på tvers av enkeltprosjektene og de ulike byggherrene for å finne den mest optimale løsningen. Dag 2 ser vi på utfordringer og muligheter knyttet til utnyttelse av arealet under hovedstaden, med blant annet status fra de tre største prosjektene i hovedstadsområdet.

Sjekk ut under arrangement for detaljer.