Bøker og regneark

Bøker og regneark

Aktiv forening sørger for at det er nye filer tilgjengelig på nff.no!

Kulturutvalget, med Aslak Ravlo og Per Bollingmo i spissen, har stått for innsamling og redigering av artikler til boken “Bergets beseirere”. Boken er ferdigtrykt og blant annet sendt ut til foreningens bedriftsmedlemmer. Den digitale utgaven finner du på Kulturutvalgets sine sider på nff.no. Vi benyttet også anledningen til å legge ut jubileumsboken fra foreningens 50-årsjubileum.

Utviklingskomiteen har i samarbeid med EBA jobbet iherdig med utviklingen av en modell for beregning av byggetid for samferdselstunneler. En beta-versjon er nå klar i form av et Excel-ark. Denne finner du på Utviklingskomiteens sine sider.

Videre ønsker vi Acciona velkommen som sponsor av våre nettsider. Uten våre gode støttespillere som du finner nederst på alle sidene våre, ville det vært vanskelig å drive en forening av denne typen.

Einar Gjærevold har tatt bildet som preger forsiden av den nye boka vår