Årsmøtet for 2017

Årsmøtet for 2017 ble gjennomført 8. mai. Mange saker på agendaen, blant annet ble styremedlem fra Yngres nettverk, Torgeir Sandøy, takket av. Ny leder i Yngres nettverk, Kristian Kristoffersen Dahl blir ønsket velkommen som ny representant inn i styret på neste styremøte. Full protokoll fra årsmøtet finner du her.