Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 ble holdt i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gt. 17, Oslo den 20. juni.

Selve innkallingen ble sendt ut som vanlig post, mens en komplett årsmelding lastes ned her.

En fyldig årsmelding ble gjennomgått og ble i likhet med øvrige poster vedtatt som foreslått. Styreformannen ledet møte. Dokumentasjon forberedt av revisorer, desisorer og valgkomite ble introdusert av de samme.

Protokoll vil foreligge snart.