Vanntette elementløsninger i TBM-tunneler

Vanntette elementløsninger i TBM-tunneler

Kurset har vært

Tid

10.–10. juni 2021

17:00 -19:00

Vanntette løsninger i tunnel har i alle tider vært en utfordring som vi tunnelfolk har brukt mye energi og tankekraft på. Og i våre urbane tunneler er dette en forutsetning for å unngå skader på bygg og infrastruktur over tunnelen. For å få til gode og vanntette tunneler, så er det gjerne en kombinasjon av forinjeksjon, membraner, elementer, etterinjeksjon og så videre. Vi bruker gjerne en kombinasjon av velkjente teknikker. På dette temamøtet skal vi konsentrere oss om en liten bit av dette, nemlig de elementene som brukes i dagens TBM-tunneler. Hvordan er de ment å fungere? Hvor lett er det å lykkes med dette i praksis? Hva har vi erfart på Follobanen og i Hallandsåsen i Sverige? Og hva kan vi lære av disse erfaringene?

Til å dele av sine erfaringer har vi vært så heldige å få med oss Johannes Gollegger fra BaneNOR og Follobanen og Robert Sturk fra Skanska Sverige og Hallandsåsen.