Temamøte for bergsprengere

Bransjerådet for Fjellsprengning hadde knallsuksess med temakveld på Teams i februar og har laget et nytt opplegg for møtet nå i oktober.

Temamøte for bergsprengere

Kurset har vært

Tid

26. oktober 2021

18:00

Åpning m/kort orientering om temakvelden og BfF v/ Morten Lorentzen

Aktuelle saker fra DSB v/ Per Isdahl

Aktuelle saker fra Nye veier v/ Thor Hustveit

Erfaringer fra regionale verneombud v/ Glenn Seland

Erfaringer fra det praktiske leddet v/ Morten Lorentzen