Temakveld: Trygge byggegroper i kvikkleire

Torsdag 18. februar kl 17.00- til ca 19.00

Temakveld: Trygge byggegroper i kvikkleire

Kurset har vært

Tid

18. februar 2021

Sted

Teams

Temaet for kvelden vil være de vurderingene som ble gjort når Strindheimtunnelen skulle bygges. Deler av tunnelen går gjennom kvikkleireområdet på Nedre Mølleberg i Trondheim. Det har også vært flere saker knyttet til kvikkleire i det siste og NFF er, i liket med alle andre, i sorg etter kvikkleireraset i Gjerdrum. Vi skal ikke gå inn på årsaker til at raset kunne utløses. Vi synes likevel at det er viktig å bidra til å spre kompetanse knyttet til byggeaktivitet i kvikkleire.

 

Årets første temamøte vil vi derfor vie til hvordan vi kan lage trygge byggegroper i kvikkleire. Anders Beitnes, Torgeir Haugen og Sigbjørn Rønning vil fortelle om vurderinger som ble gjort i forbindelse med bygging av Strindheimtunnelen som ble gjennomført i perioden 2010-2013. Det er en stund siden, men disse tre besitter likevel meget aktuell kompetanse som de er villige til å dele med NFF sine medlemmer og venner. Prosjektet ble kåret til «Årets anlegg» i 2014.

Foto: News.cision.com/NCC