Temakveld om rystelser

Årets siste temakveld for bergsprengere blir helt og fullt viet den nye rystelsesstandarden NS 8141.

Kurset har vært

Tid

15. november 2022

18:00 -20:30

Den nye rystelsesstandarden ble godkjent av Standard Norge nå i oktober, så den er rykende fersk. Foredragsholder er Harry Herland fra Multiconsult. Han sitter i Bransjerådet på vegne av RIF og har også ledet innspurten av arbeidet med standarden.

Det er satt god tid til spørsmål i etterkant av presentasjonen på 1,5-2 timer.
Det er bare å videresende denne invitasjonen til de som kan være interessert!