Temakveld for bergsprengere

Da er vi klare for temakveld i Tromsø i samarbeid med Bransjeråd for Fjellsprengning!

Temakveld for bergsprengere

Kurset har vært

Tid

9. juni 2022

18:00 -20:30

Sted

Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, 9008 Tromsø

Risiko i forbindelse med sprengningsarbeid er alltid stor. Temakvelden tar opp og diskuterer hvordan bergsprenger’n og andre involverte kan redusere sjansen for at skader og uønskede hendelser oppstår. I tillegg til bergsprengere, ønsker vi også maskinførere og andre som jobber i nært samarbeid med bergsprenger’n velkommen.

18:00 Åpning m/kort orientering om temakvelden og BfF v/Morten Lorentzen
18:10 Aktuelle saker fra DSB v/Per Isdahl
18:40 Elektriske maskiner og elektriske tennere v/Morten Lorentzen
19.00 Erfaringer fra regionale verneombud v/Glenn Seland
19.20 Utviklingen i sprengningsbransjen v/Harald Fagerheim
19.50 Spørsmål og diskusjon

Temakveldene er åpent for alle og er gratis.

Det blir lett servering, så vi vil helst ha påmelding til marianne.nordli@mef.no så fort som mulig
Hjertelig velkommen!