Stabilitet og sikring av bergskjæringer

Kurset har vært

Tid

8.–9. juni 2021

Sted

Sandefjord