Sprøytebetongbuer

Da er vi klare med programmet for det første temamøte om Sprøytebetongbuer. Det andre møtet vil bli etter sommeren.

Sprøytebetongbuer

Kurset har vært

Tid

20. mai 2021

14:00 -16:00

Sted

Teams

Programmet for første temamøte:

  1. Innledning:
    1. Historie: Planlegging og bruk av buer på Fjellinjen, Knut Garshol (20 min)
    2. Beregninger av buekapasitet for dagens dimensjonering, Eystein Grimstad (20 min).
    3. Dagens regelverk i SVV – Utførelse og grunnlag for sikring,  Are Håvard Høien (20 min)
  2. 30 min spørsmål & diskusjon

Lenke til møtet