Sprøytebetongbuer – del 2

Vi følger opp med del to av dette temamøtet

Sprøytebetongbuer – del 2

Kurset har vært

Tid

28. september 2021

14:00 -16:00

Utførelse, Entreprenørens valg

Foredragsholder: Ingvild Lausund

 

Ny forskning om bruk av sprøytebetongbuer

Foredragsholdere: Are Håvard Høien

 

Internasjonalt bidrag- Sprøytebetongnett

Foredragsholder: TBA

 

Spørsmål og diskusjon