NFF Webinar (Temadag)

Hvordan bygge sikre bergrom? Utfordringer i dagen – løsninger i grunnen!

Kurset har vært

Tid

5. mai 2020

Hvordan lagre farlig avfall på en sikker måte? Hvordan sikre at farlige væsker ikke siver ut? Hvordan sikre tørr og sikker lagring av datahaller og Nationalbiblioteket? Hvordan holde temperaturer under kontroll i bergrom – f.eks Frølageret? Og hvordan bygge underjordsanlegg tett inntil eksisterende? Hvilke rystelser tåler disse berghallene / konstruksjonene?

Har du lurt på noen av disse spørsmålene, eller skal du planlegge eller bygge i berg? – ja da må du bli med på vårt miniseminar om «Hvordan bygge sikre bergrom»!

Du vil få presentert erfaringer fra Nationalbiblioteket, og hvordan man sikrer lagring av spesialavfall og forurensende væsker. Vi deler også erfaringer med bygging/sprengning og rystelser nært på eksisterende anlegg. Målet er at byggherrer, rådgivere og entreprenører deler erfaringer på å bygge, drifte og vedlikeholde fjellanlegg som benyttes til lagring.

Program

15:00–15:10: Velkommen – og praktisk infoKjersti Kvalheim Dunham, Norconsult

15:10–15:35: Nationalbiblioteket

– formålet med utbyggingen
– hvordan bygger vi sikre bergrom og hvordan tar vi hensyn til nærføringer, rystelser og evt andre utfordringer
– hvilke utfordringer har det vært med å bygge inntil eksisterende bygninger / fjellrom?
– erfaringer med bygging, drift og vedlikehold av fjellanlegg
– geologi

Erik Endre, Structor og Vibeke Norum, Statsbygg

15:35 – 16:00 Frølageret på Svalbard

Svalbards globale frøhvelv er Statsbygg kanskje aller mest kjente byggeprosjekt internasjonalt. Vi får høre om formålet med utbyggingen og hvorfor bygge frølager på Svalbard. Beskrivelse av prosjektet og utfordringer med drift og vedlikehold. Oppgradering av anlegget for å hindre vanninntrenging.

Hege Njaa Aschim, Statsbygg

16:00–16:10: Pause

16:10–16:35: Planer for nytt deponi av farlig avfall på Rausand

– utfordringer og løsninger for å sikre trygg og forsvarlig lagring av farlig avfall i fjellhaller
– vurderinger av geologi, tetting av fjell og grunnvann

Tore Frogner, Veidekke

16:35–16:45: Oppsummering / avslutning

17:00–18:30: NFF Årsmøte – Egen påmelding – kun for medlemmer