Kompetanserettet kurs i berginjeksjon

Vårt meget gode og tradisjonsrike kurs i praktisk berginjeksjon

Tid

1.–3. oktober 2024

Sted

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Basert på tilbakemeldinger og ønsker fra bransjen og tunnelmiljøet i Norge så NFF at det var behov for at man i tunnelbransjen innførte et kompetanserettet kurs innenfor berginjeksjon. Berginjeksjon i Norge er en typisk erfaringsbasert arbeidsoppgave og med varierende fremgangsmåter for å nå det samme målet. Av noen er det gitt betegnelsen “svartemagi” mens andre definerer det som “håndverk”, der man med dyktighet oppnår de krav til tetthet som er stilt. Målet med dette kompetanserettede kurset er å etablere en større forutsigbarhet knyttet til gjennomføring av berginjeksjon for underjordsanlegg.