Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider

Ny runde med dette populære EVU-kurset som er et samarbeid mellom NFF og NTNU. Grip sjansen til faglig påfyll! Søknadsfristen går snart ut!

Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider

Kurset har vært

Tid

20. september – 15. oktober 2021

Gode kunnskaper innenfor ingeniørgeologi er av avgjørende betydning for vellykket planlegging og bygging av tunneler og andre undergrunnsanlegg. Fra de senere år finnes det flere eksempler på at ingeniørgeologien ikke har vært tatt nok på alvor, med store problemer i form av ras og vanninnbrudd som resultat. I noen tilfeller har prosjekter endt i rettssalen, med ekstrakostnader på ti-talls millioner som resultat, fordi det har vært uenighet om hvorvidt de beskrevne ingeniørgeologiske forholdene har vært i overensstemmelse med realitetene. Dette kurset har som hovedmålsetting å bidra til bedring av sikkerhet og økonomi for fremtidige tunneler og undergrunnsanlegg.

Kurset består av 2 runder av 5 dager

Første samling: 20. – 24. september (uke 38) i Trondheim.

Andre samling: 11. – 15. oktober (uke 41) i Sandefjord.