Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider

Del 1, uke 37 i Trondheim, del 2 uke 41 i Sandefjord

Kurset har vært

Tid

31. august – 9. oktober 2020