Fjellsprengningskonferansen

Det er åpnet for påmelding til høstens vakreste eventyr!

Fjellsprengningskonferansen

Kurset har vært

Tid

24.–25. november 2022

Programmet er inne i en sluttføringsfase og vi åpner for påmelding innen alle de vanlige kategoriene:

Fjellsprengningsdagen

Fjellsprengningsdagen + Bergmekanikkdagen

Fjellsprengningsdagen + Geoteknikkdagen