EVU-kurs i Ingeniørgeologi

Vårt populære kurs for bygge- og anleggsledere for undergrunnsprosjekt.

Kurset har vært

Tid

19. september – 13. oktober 2022

Kurset er knyttet til ingeniørgeologiske undersøkelser, driving, sikring og rapportering av underjordsarbeider og er særlig rettet mot anleggs- og byggeledere samt kontrollingeniører med begrenset erfaring og kunnskaper innen faget ingeniørgeologi.

I tillegg til dette omhandler kurset også sprengningsteknikk, sikringsmetoder og rolle-/ansvarsdeling mellom byggherre og entreprenør, herunder krav til rapportering og dokumentasjon.

Kursinnholdet er utarbeidet i samarbeid med nøkkelpersonell fra konsulent- og entreprenørbransjen og fra offentlige byggherrer. Undervisningen gis i form av forelesninger, øvinger, feltkartlegging og demonstrasjoner. Det vil bli gitt hjemmeoppgaver knyttet til ingeniørgeologisk kartlegging i anlegg, og det blir lagt opp til rapportering mellom kursperiodene.

Kurset er et samarbeid mellom NTNU, Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF), Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG) og Tekna.

Vertsfakultet ved NTNU er Fakultet for Ingeniørvitenskap.

Første samling: 19. – 23. september (uke 38) i Trondheim.
Andre samling: 10. – 13. oktober (uke 41) i Sandefjord.

Påmeldingsfrist er 10. august!