Digitalisering 2.0

Arbeidssamling for de som er tettest på de bransjespesifikke digitale verktøyene som er i bruk.

Det er fremdeles mulighet for å melde seg på ved å sende mail til nff@nff.no

Digitalisering 2.0

Kurset har vært

Tid

9. februar 2022

10:30 -15:00

Sted

Ingeniørenes hus

Som en del av forberedelsene til arbeidssamlingen i neste uke vil jeg kort repetere hensikten med samlingen:

Vi i utviklingskomiteen i NFF diskutert om det er noe mer vi kan gjøre for å få ytterligere fart på den digitale utviklingen i bransjen. Hva er det viktig at NFF griper tak i? Hvordan er det best å jobbe videre? Hva må hver enkelt organisasjon ta tak i og hva må vi ta tak i i fellesskap? Det er dette vi ønsker svar på.

Fra deg ønsker vi:

  1. Navn
  2. Firma
  3. Hvilke digitale verktøy har du befatning med (foruten vanlige kontorsystem som Outlook og tilsvarende 😊)
  4. Hva frustrerer deg i den digitale hverdagen (om noe)?
  5. Beskriv den digitale drømmehverdagen
  6. Hvilke forventninger har du til samlingen

Jeg vil ikke offentliggjøre svarene på de fire siste spørsmålene altså, det er kun for å sikre at vi treffer best mulig med gruppeoppgavene og kanskje gruppesammensetningen. Supert å få dette i løpet av søndag kveld 6. februar.