Berginjeksjon

Kurset har vært

Tid

29. september – 1. oktober 2020

Kurset går over 2,5 dager og skal gi:

  • en grunnleggende teoretisk basis for faget
  • forståelse av geologiske betingelser
  • kunnskap om materialer og utstyr, strategi og dokumentasjon av utført injeksjonsarbeid

Kurset består av 2 dager med forelesninger, enkle praktiske klasseromsdemonstrasjoner, eksempler og diskusjon. Kurset avsluttes med en skriftlig 3 timers eksamen. Bestått eksamen gir kursbevis.