Åpent medlemsmøte - Massehåndtering

Det pågår mange gode lokale og nasjonale initiativ om temaet. For få år siden var dette mest assosiert med utfordringer og arealbruk, men i dag dreier det seg i større grad om å ta vare på ressursen på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte.

Åpent medlemsmøte - Massehåndtering

Kurset har vært

Tid

9. desember 2020

Sted

Teams

Med denne temakvelden setter vi fokus på hva som rører seg i bransjen, og hva fremtiden vil bringe!

Følg med på hva våre kunnskapsrike foredragsholdere har på hjertet, og bidra med gode innspill via Teams.

Program

14:00 – 14:40
1. Hvordan kan vi få brukt mer kortreist stein i vegbygging?

Marit Flatvad, Statens vegvesen

14:45 – 15:45
2. Bærekraftig massehåndtering i anleggsbransjen – muligheter, begrensninger og ønsker

Andreas Harstad, Skanska