Årets døråpner!

NFF og WTC 2017 vant prisen som «Årets døråpner» under årets Bergen Awards på fredag 16. februar. Gunnar Gjæringen tok imot prisen på vegne av foreningen, som rett og rimelig var. Gunnar var primus motor for at kongressen ble lagt nettopp til Bergen. Takk til alle som bidro til at kongressen ble lagt til Norge i det hele tatt, og morsomt å bli anerkjent i Bergen for å ha brakt så mange gjester til byen i vest.

Begrunnelsen for utdelingen

Vi gratulerer Gunnar Gjæringen og Norsk forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF)/ World Tunneling Congress som mottok prisen «Reiselivets Døråpner» under Bergen Awards i Grieghallen fredag 16. februar. Prisen ble delt ut av reiselivsdirektør Ole Warberg som satt i juryen sammen med kongressjef  i BRL, Arve Lindgren, samt styreleder i BRL, Asle Prestegard.

Ivrige ildsjeler sørget for den største internasjonale kongressen i Bergen noensinne, ved at ITA (International Tunnelling and Underground Space Association) la sin verdenskongress til Bergen i 2017. Kongressen bestod av over 1700 delegater fra hele verden, og skapte store ringvirkninger for Bergen, hele 43.2 millioner kroner.

Gunnar Gjæringen, som mottok prisen på vegne av NFF, har et sterkt engasjement for byen vår. Gunnar er en person som jobber hele tiden for at nye konferanser og kongresser kan legges til vår by.

Nominert for prisen var også UTF – Underwater Technology Foundation v/ Tor Willgohs Knudsen, samt  NHH/39th IAEE International Conference 2016- Energy: Expectations and Uncertainty  v/Olga Pushkash og Einar Hope.

UTF er vertskap og arrangerer verdens eldste konferanse innen Subsea. Underwater Technology Foundation (UTF) er en ideell stiftelse med formål å spre informasjon og øke kompetansen innen undervannsteknologi bl.a. gjennom å avholde Underwater Technology Conference hvert år i Bergen. UTC 2017 var den 23. gangen konferansen ble avholdt og 700 deltakere og 40 utstillere er forventet å delta på konferansen i juni.

NHH har i mange år vært en av de ledene økonomiske institusjonene i Norden og arrangerer både nasjonale og internasjonale konferanser. På bakgrunn av sitt internasjonale engasjement og nettverk ble NHH i 2016 tildelt arrangøransvar for den internasjonale konferansen i regi av IAEE (International Association for Energy Economics) . Denne internasjonale konferansen arrangeres årlig og for 39 gang ble denne arrangert i Bergen.

Bakgrunn for prisen;

De nominerte og prisvinneren har vært utvikler, initiativtaker og vertskap for en kongress eller konferanse. I sitt virke har personen utmerket seg ved å være døråpner inn mot sitt nasjonale og internasjonale nettverk og har klart å presentere Bergen som et naturlig arrangementssted. Personen er en fremsnakker av Bergen som arrangørby, har et sterkt engasjement, er en ildsjel i sitt fagmiljø og har vært villig til å gjøre en utmerket innsats for vår region. Store arrangementer er ikke bare viktig for Bergen som reiselivsdestinasjon, men også viktig for at Bergensregionen skal fremstå som ledende innen ulike fagmiljøer og andre næringsgrener.