Årets bergsprengerdag 4. desember

Årets bergsprengerdag er dagen der vi skal trekke frem og feire alle de kvinner og menn som til daglig jobber med å flytte fjell. Det er over 4000 sertifiserte bergsprengere i Norge. I tillegg kommer alle de andre som også har sin arbeidsdag knyttet til flytting av alt fjellet vi har i vårt langstrakte land. Det er disse som faktisk sørger for at vi kan kjøre langs flotte og sikre strekninger med tog og bil, ha vannkraftverk som ligger skjult i store anlegg inne i fjellet, for ikke å glemme de som jobber med utvinning av berget som en viktig ressurs. Alle disse fortjener å få litt oppmerksomhet minst en hel dag i året.

Hvorfor 4. desember?

Det er lett å peke ut hvilken dag dette skal være, og vi må til helgenen Sankta Barbara for å finne forklaringen. Sankta Barbara var, ifølge historien en jomfru og martyr som levde på slutten av 200 tallet. Hun har vært dyrket som en helgen innenfor den katolske kirke, den ortodokse kirke og orientalsk-ortodokse kirker siden 600-tallet. Hun er kjent som skytshelgen for artillerister og andre yrkesgrupper som jobber med eksplosiver. Hennes dødsdag er 4. desember, og det er den som markeres verden over. Det er også forklaringen på at The International Tunnelling Association (ITA) har valgt å legge «The World Tunnelling Day» nettopp til denne datoen.

Hvordan markeres dette på katolsk vis?

Santa Barbara er en helgen som tradisjonelt har hatt en viktig plass i bergsprengermiljøet i katolske land. Ved bygging av tunneler, er det der vanlig å plassere en liten statue av Santa Barbara ved tunnelportalen eller nede i tunnelanlegget. Hennes tilstedeværelse symboliserer beskyttelse for arbeiderne som ofte arbeider under sikkerhetsmessig krevende forhold nede i tunnelanlegget. I forbindelse med selve feiringen den 4.desember, finner det på noen anlegg sted et religiøst ritual nede i tunnelen. Etterpå er det feiring med god mat og drikke. Alle har fri og produksjonen er stanset. Vi vet også at enkelte anlegg, i forbindelse med feiringen, benytter anledningen til å invitere til en familiedag på prosjektet.

Hva oppfordrer Norsk forening for fjellsprengningsteknikk til?

NFF mener at bergsprengere og alle andre som jobber med flytting av fjell, fortjener en markering på en fast dag i året. Vi oppfordrer derfor alle små og store prosjekter til å finne sin form for markering

  • Kake
  • Familiedag
  • Prosjektfest
  • Ekstra naboinformasjon
  • Åpen dag på anlegget

Bare fantasien setter begrensning.

Ha en flott feiring av årets bergsprengerdag 4. desember!