Valgkomiteen ønsker innspill

Det er snart tid for årsmøte i foreningen igjen. Sett av datoen 5. mai.

Tradisjon tro, blir det et faglig arrangement etter lunsj og årsmøte etter arbeidstid. Både styret, desisorer, revisorer og ikke minst valgkomiteen er i gang med forberedelse av generalforsamlingen. Vi håper selvsagt at mange kommer på temadag og årsmøte, og i tillegg ønsker valgkomiteen innspill til styremedlemmer innen 16. mars.

Vi vil samtidig minne om at fristen for saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest fire uker før annonsert møtedag. Formelt er dette 7. april – tirsdagen i påskeuken. Styret vil derfor sette pris på å få inn eventuelle saker i god tid før fristen.

Både kandidater til styret og eventuelle saker kan sendes på mail til nff@nff.no.

Tilbake