NFF > Foreningen > Arrangementer

Arrangementer

2018

Digitalisering i tunnelbransjen, Trondheim 10.-11. januar 2018 

Klikk her for å laste ned kursdokumentasjon fra «Digitalisering i tunnelbransjen 2018»

2017

Temakveld arrangert av Bransjerådet for fjellsprengning i Trondheim 28. november

Årets fjellspreningskonferanse 23.-24. november

Temakveld arrangert av Bransjerådet for fjellsprengning i Stavanger 31. oktober

NFF Internasjonalt forum 28. september

BIM for tunnelbyggere, NGI, 16. september

Temakveld arrangert av Bransjerådet for fjellsprengning i Arendal 29.august 

Sprengningsarbeider
– forsagere og uønskede hendelser – tar vi for lett på faget vårt?
15.–16. mars arrangerer Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) teknisk sprengningskurs for 29. gang. NFFs visjon er «å være den viktigste kunnskapsarena for en bærekraftig bruk av berggrunnen».

Klikk her for å laste ned kursdokumentasjon fra Sprengningsarbeider 2017

Klikk her for å laste ned programmet

2016

NFF Internasjonalt Forum 2016
29. september kl 16:00 – 19:30 arrangeres NFF Internasjonalt Forum 2016. Årets tema er «International contractors in the Norwegian Tunnelling Market – Competence and experience so far». Sted for arrangementet er Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, Sandvika.

Klikk her for å laste ned program for NFF Internasjonalt Forum 2016

2015

Fjellsprengningsdagen
Dette er et arrangement som har sin historie helt tilbake til 1963. Den 21. og 22. november dette året ble «Konferanse i fjellsprengningsteknikk» arrangert i ingeniørforeningens lokaler.

Temadag
NFF arrangerer årlig en temadag, som tar for seg et tema som er høyaktuelt. Temadagen arrangeres som regel i april, i tilknytning til NFFs årsmøte.

Klikk her for å laste ned kursdokumentasjon fra Temadagen 2015.

Tunneldagene
Tunneldagene er tidligere arrangert i 2006, 2008, 2011, 2013 og 2015. Dette er en møteplass for hele tunnelbransjen – både byggherrer, entreprenører, konsulenter og leverandører. Vi setter fokus på å orientere om prosjekter, dele erfaringer og øke kompetansen innen ulike temaer.

Klikk her for å laste ned kursdokumentasjon fra Tunneldagene 2015.

Sprengningskurs
NFF arrangerer hvert år i mars kurs i fjellsprengningsteknikk på forskjellige steder rundt om i landet. Kurset går over to dager, og tema for kurset varierer fra år til år. I tillegg til godt faglig utbytte har kurset opparbeidet et meget godt renomme med hensyn til kollegialt samvær, faglige diskusjoner og ikke minst sosialt samvær.

Klikk her for å laste ned kursdokumentasjon til kurs nr.  1626100 – Sprengningsarbeider (07. – 08. mars 2016).

Internasjonalt Forum 2015

Klikk her for å laste ned presentasjoner fra Internasjonalt Forum 2015