Heder og Ære

Heder og Ære 2014

Foreningens formann Heidi Berg, avrundet sin åpningstale for Fjellsprengningskonferansen 2014 med ros til medlemmer for aktiv innsats i komiteer, bidrag i kursvirksomhet, bidragsytere til publikasjoner og mer før hun gjorde kjent Styrets beslutning om nytt Æresmedlem og nok en Gullfeisel. Tradisjon tro kommer en omtale av kandidaten før siste setning avslører navn. Dette er historie nå.

Som kjent ble Magne Paulsen utnevnt til Æresmedlem mens Kristen Olav Dahl fikk Gullfeiselen.

DSC_0238_Gullfeisel 2014 Kr. Olav DahlDSC_0246 1_Æresmedlem Magne Paulsen

Foto: Thor Skjeggedal

Heidi bekrefter at du Kristen Olav Dahl  har fått Feiselen mens Magne Paulen, favnen full av blomster, er i ferd med å takke.

Hun sa

Om Æresmedlem NFF 2014

Styret ønsker i år å hedre ytterligere et av foreningens medlemmer. Om det nye Æresmedlemmet kan vi nevne at:

Han har lang fartstid og allsidig bakgrunn i NFF sammenheng og han er fortsatt aktiv i forenings-utvalg. Yrkesmessig bakgrunn plasseres på Byggherresiden der han har ledet mange store utbyggingsprosjekter, også tunnelprosjekter, fra ulike posisjoner. Han er kulturelt engasjert og kan spille på flere strenger.

 

Han hadde også et stort engasjement og var primus motor for prosjektet miljø- og samfunnstjenlige tunneler. Han var i mange år styremedlem i NFF. Hans engasjement var alltid like tydelig, og han likte å utfordre de rundt seg. Da foreningen ble registrert i Brønnøysund og la om økonomistyring overtok kandidaten en sentral oppgave i foreningsarbeidet, en oppgave som han fortsatt skjøtter med stor nøyaktighet og engasjement.

 

Kandidaten er oppvokst nord i landet, er sivilingeniør fra NTH.

Han takkes for en imponerende innsats, og foreningen ser frem til fortsatt bistand som NFF’s revisor. Vi gratulerer Magne Paulsen som nytt Æresmedlem i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk.

 

Om Gullfeiselen 2014

Årets Gullfeisel går til en person som startet sin karriere som rådgivende ingeniør i Oslo. Overgangen til entreprenør kom etter 5 år. Da ble det anleggsledelse for en rekke kraftanlegg og dambygging i inn og utland. Store offshore konstruksjoner og bruer, har han også styrt byggingen av. Bl.a fra direktørsetet hos entreprenør. Årets Gullfeisel vinner blir beskrevet som:

Alltid nytenkende, Alltid i front på utviklingen av ny teknologi. Har var blandet de første som forutså og beskrev bruk av datastyring i tunnelrigger.

 

Han presset på i eget entreprenørfirma for å investere i utvikling av nytt og innovativt utstyr som ga firmaet et konkurransefortrinn, og ikke minst inspirerte det til kreativitet hos de ansatte.

 

Med den tøffe konkurransen vi nå ser i Tunnelbransjen, ønsker vi å hedre Den Norske Entreprenøren, – alltid nytenkende, kreativ, effektiv og stolt.

Dermed går årets Gullfeisel, til en som nettopp representerer dette. Et eksempel til etterfølgelse for vår stolte entreprenørstand. En mann som har 60 yrkesaktive år i bransjen. Den alltid like innovative Kristen Olav Dahl.

Tilbake