NFF > Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

I år blir det årsmøte den 20. juni, kl. 16.45 i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gt. 17, Oslo.

I den sammenheng vil styret i NFF minne om at frist for å fremme saker til årsmøtet er 4 uke før, dvs. den 23. mai. Valgkomiteen tar også i mot forslag til nye styremedlemmer. Forslag sendes på e-post til nff@nff.no.

Agenda og årsmøtedokumenter blir lagt ut på www.nff.no 2 uker før møtet.

 

Tilbake