NFF > Utdanningsinfo

Utdanningsinfo

Informasjon om utdanningsmuligheter
Det er mange muligheter til å utdanne seg til en karriere innen fjellsprengningsbransjen. Her vil vi prøve å gi en oversikt over mulige utdanninger og utdanningsinstitusjoner. Her er en nyttig link til Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk. http://www.byggopp.no/om_byggopp

Rekrutteringsfilm for anlegg i berg
NFF har utarbeidet en filmsnutt som benyttes i rekrutteringsarbeidet. Vi er veldig fornøyde med resultatet og håper på god respons hos det utdanningssøkende publikum. Filmen vises nå på NFF fellesstand under utdanningsmessene i Lillestrøm 17-20.januar og Trondheim 2-4 februar. Stor takk til de medlemsbedriftene som bidro med både personale og timer, herunder nevnes spesielt Veidekke som stilte tunnelanlegget mellom Sinsen og Økern til disposisjon for filmteamet.

Yrkesprofiler i anlegg og bergfag
I folderen om yrkesprofiler kan du lese om hva en skytebas, en formann, en tunnelarbeider, en kontrollingeniør, en ingeniørgeolog og en anleggsmaskinreparatør gjør en vanlig arbeidsdag.

NFFs folder om yrkesprofiler i anlegg og bergfag.