Utdanningsinfo

Informasjon om utdanningsmuligheter
Det er mange muligheter til å utdanne seg til en karriere innen fjellsprengningsbransjen. Her vil vi prøve å gi en oversikt over mulige utdanninger og utdanningsinstitusjoner. Her er en nyttig link til Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk. http://www.byggopp.no

Rekrutteringsfilm for anlegg i berg
NFF har utarbeidet en filmsnutt som viser noe av mangfoldet av kompetanse som vi trenger innen fjellsprengning. NFF er en organisasjon som drives gjennom dugnad. Så også med denne filmen: Stor takk til de medlemsbedriftene som bidro med både personale og timer, herunder nevnes spesielt Veidekke som stilte tunnelanlegget mellom Sinsen og Økern til disposisjon for filmteamet. Selv om det på denne filmen kan virke som alle sprengningsjobber er langt hjemmefra, har utviklingen den siste tiden vært store prosjekter også i nærheten av de største byene.

Yrkesprofiler i anlegg og bergfag
I folderen om yrkesprofiler kan du lese om hva en skytebas, en formann, en tunnelarbeider, en kontrollingeniør, en ingeniørgeolog og en anleggsmaskinreparatør gjør en vanlig arbeidsdag.

NFFs folder om yrkesprofiler i anlegg og bergfag.

Det er mange ulike universitet både i inn- og utland som kan gi deg en bakgrunn som geolog eller ingeniør. Et godt sted å begynne informasjonsinnhenting er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Det er videre seks landsdekkende videregående skoler som tilbyr yrkesfaglig utdanning innen berg- og anleggsfaget:
Solør vgs
Sam Eyde vgs
Øksnevad vgs
Os vgs
Fauske vgs
Kirkenes vgs

I tillegg er det 12 andre videregående skoler som tilbyr aktuelle fag for vår bransje.

Det er også laget en annen informasjonsbrosjyre om mangfoldet vi kan tilby
Grensesprengende arbeider for fremtidens miljøløsninger

Kort sagt er det mange muligheter for morsomme jobber av alle slag innen vår bransje. Ta gjerne kontakt med nff@nff.no, hvis du lurer på noe mer. Lykke til med yrkesvalget!