NFF > Revisjon av eksplosivforskriften

Revisjon av eksplosivforskriften

DSB foreslår en del endringer i eksplosivforskriften. Utkast til ny forskrift er lagt ut på høring og du kan laste den ned her.

NFF oppfordrer medlemmene til å se gjennom forslaget og komme med eventuelle kommentarer innen 1. mai 2017.

Tilbake