Publikasjoner

Ett av NFFs mål er å styrke fagmiljøene som jobber med fjellsprenging. Som et ledd i dette står NFF for utarbeidelsen av publikasjoner som distribueres gratis på dette nettstedet. Publikasjonene kan benyttes fritt av alle og de kan distribueres videre dersom alminnelige regler for kilde henvisninger blir brukt. NFFs prosjekter blir utført på frivillig basis av medlemmer og medlemsbedrifter. Publikasjonene er som regel forfattet i tett samarbeid mellom flere bidragsytere.

Trykk på linken for å lese mer om våre Håndbøker

Trykk på linken for å lese mer om våre Tekniske rapporter

Trykk på linken for å lese mer om våre Engelske publikasjoner