NFF > Foreningen > Bergsprenger (tidligere Skytebasen)

Bergsprenger (tidligere Skytebasen)

Bergsprenger

Utviklingsmuligheter, ansvar og regelverk har stått sentralt foreningens arbeid i de seneste årene. Skytebaskomiteen i NFF er opprettet spesielt med tanke på alle som er ute i felten hver dag. Det arbeides med opplæringsprogrammer som skal gi den praktiske medarbeider muligheter for faglig utvikling. Håndbok for skytebas (Håndbok 04) var et bidrag innenfor dette feltet. Håndboken ble oppdatert 2007, men senere endringer i regelverk, prosedyrer og begreper foranlediget en ny håndbok som er betegnet Håndbok 08, utgitt i november 2014.  Utviklingsarbeid krever mye ressurser. Foreningen bruker egne midler, men NFF er også avhengig av økonomisk prosjektstøtte fra grupper som bør være spesielt interessert. NFF deltar også internasjonalt. Medlemsskap i EFEE og det arbeid som pågår i denne forbindelse bør interessere aktive innen fagfeltet.

Kurs for Bergsprengningsleder
Den reviderete Eksplosivforskriften forutsetter at alle som har det gamle A sertifikatet og vil bli Bergsprengningsleder må ta et overgangskurs på ca. 40 timer. Bransjeråd for Fjellsprengning har gjort avtale med DSB om å utvikle og gjennomføre nødvendig kurs i denne sammenheng. Du kan også gå inn på web sidene til Bransjeråd for Fjellsprengning for å finne ytterligere informasjon om den nye ordningen.

Bergsprengere – det krever bergsprengningskurs.
Overgangsordningen for å bli bergsprengningsleder utløp 31. desember 2012. Det var fortsatt mulig å melde seg på et overgangskurs. Siste frist for påmelding var 1. november. Senere kunne man ikke benytte seg av overgangsordningen. Gjeldende krav er fullt bergsprengningslederkurs.For ytterligere ingormasjon kan du gå til denne DSB siden: http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/Aktuelt-farlige-stoffer/Overgangsordning-til-sertifikat-som-bergsprengingsleder–meld-deg-pa-kurs-innen-111-2102/
For å melde seg på et av overgangskursene kan du gå til denne linken:
http://www.bransjeradet.no/index.php/utdanning/kurs/7-kurs

Nye skjema for bergsprengning
NFF har utarbeidet et nytt sett med skjema som kan benyttes av firma som driver med bergsprengning. Skjemaene foreligger både i Excel og Pdf versjon. Fordelen med Excel versjonen er at mye informasjon skrives inn kun en gang og kommer da frem på alle skjemaene. Pdf versjoner er grei å skrive ut å benyte for dem som fyller ut informasjon for hånd.

Last ned Excel versjonen her
Last ned Pdf versjonen her

Effektiv tunnelsprengning – tvilsom kvalitet

2nd Internasjonale Konferanse «on Explosive Education and Certification of Skills»
Dette foregår også i Lisabon. EUExcert er et prosjekt som har utviklet seg til en prosjektorganisasjon. Det startet med svenske deltagere som etterhvert har utviklet seg til et internasjonalt nettverk med partnere i en rekke land rundt om i Europa. Fra norsk side deltar NAMMO. NFF er indirekte knyttet til prosjektet gjennom EFEE som har deltatt i en kortere periode (noen år).
NFF var representert på den første konferansen ved Cranfield i England. Nå er møtestedet Lisboa.
ICEECS onsdag 21.september

Nyhetsbrev
Foreningen får nyhetsbrev dels fra EFEE dels fra EUEXert. EFEE er en forening som fokuserer på sprengstoff og sprengningsarbei. NFF er medlem. Nyhetsbrevet lages av vår danske kollega. EUExcert kommer fra Värmland, nærmere bestemt fra KompetanseCentrum for Energetiske Materialer – KCEM som holder til i Karlskoga. KCEM er partner i det pågående prosjektet som arbeider med skytebasopplæring.
EFFEE Newsletter October 2010
EUExcert November 2010
EFEE Newsletter November 2009

Skytebaskomité
Skytebasen, utviklingsmuligheter, ansvar og regelverk har stått sentralt i foreningens arbeid de seneste årene. Skytebaskomitéen i NFF er opprettet spesielt med tanke på alle dere som er ute i felten hver dag.
Skytebaskomitéen ble etablert i 2004. Målet med komitéen er å ta vare på og følge opp alle skytebasene som er tilknyttet foreningen. Komitéen arrangerer Temakvelder på forskjellige steder i landet. Her rettes det fokus på bruk av forskrifter og regelverk, samt hvilket ansvar de forskjellige aktørene har i prosessen. Spesielt omtales byggherrens ansvar i forbindelse med sprengningsarbeid. For ytterligere informasjon, se under meny Skytebasen.

Komitéen består av:

  • Knut Tanbergmoen, EPC Norge AS, leder
  • Olaf Rømcke, Orica Mining Services, nestleder
  • Glenn Seland, Norsk Arbeidsmandsforbund
  • Jan-Egil Blix, Orica Mining Services
  • Jon Eriksen, Jon Eriksen Fjellsprengning
  • Petter Olsen, Petter A. Olsen AS
  • Lasse Fjeldberg, Norsk Fjellsprengning AS
  • Leif Arne Jakobsen, Letnes Entrepenør AS
  • Roar Krosby, Høgmo Fjellsprengning AS
  • Tor Reidar Vasland, TT Anlegg AS

Sporbarhet av eksplosiverLogo hatt 071125
Uro rundt omkring skaper frykt og fører gjerne til nye bestemmelser som skal redusere risiko. EU har forlengst vedtatt et nytt regelverk om merking av sprengstoff. Alt skal kunne sporesNår det heter at alt skal merkes så betyr det hver tenner, hver booster, hver sprengstoffpatron, hver kasse, pakke eller pall. Det må føres lister over det du har på lager, det du tar ut av lager osv. Regelverket skal gjøres gjeldende fra våren 2012, dvs. om knappe 2 år. Vi må belage oss på merarbeid for å tifredsstille regelverket. Det blir vel overgangsregler også. Hvis du klikker nedenfor får du opp en nærmere omtale av dette.

Sporbarhet av eksplosiver. Om regelverket

Spørsmål og svar i forbindelse med revidert Eksplosivforskrift
Den reviderte Eksplosivforskriften ble innført i januar 2010. I den forbindelse er der mange spørsmål som dukker opp. DSB har laget svar på noen vanlige spørsmål som ofte stilles. Svarene kan du laste ned her