Bergsprenger

Bergsprengerkomiteen
Bergsprengeren, utviklingsmuligheter, ansvar og regelverk har stått sentralt i foreningens arbeid de seneste årene. Bergsprengerkomiteen i NFF er opprettet spesielt med tanke på alle dere som er ute i felten hver dag. Bergsprengerkomiteen (tidligere Skytebaskomiteen) ble etablert i 2004. Målet med komiteen er å ta vare på og følge opp alle skytebasene som er tilknyttet foreningen. Komiteen arrangerer temakvelder på forskjellige steder i landet i samarbeid med Bransjeråd for fjellsprengning. Her rettes det fokus på bruk av forskrifter og regelverk, samt hvilket ansvar de forskjellige aktørene har i prosessen. Spesielt omtales byggherrens ansvar i forbindelse med sprengningsarbeid. Vil vil også vise til håndbøkene som er utarbeidet på dette feltet.

Komiteen består av:

 • Olaf Rømcke, Orica Mining Services, leder
 • Knut Tanbergmoen, Austin Norge
 • Glenn Seland, Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Jan-Egil Blix, Orica Mining Services
 • Jon Eriksen, AF Gruppen
 • Petter Olsen, Petter A. Olsen AS
 • Lasse Fjeldberg, Kjell Foss AS
 • Leif Arne Jakobsen, Letnes Entrepenør AS
 • Roar Krosby, Høgmo Fjellsprengning AS
 • Morten Lorentzen, Follo Fjellsprengning AS
 • Tom Gunnar Hagen, Bergcon AS
 • Kjell Arne Ferstad, Forcit
 • Dan Stensvik, Hæhre

Skjema for bergsprengning
NFF har utarbeidet et nytt sett med skjema som kan benyttes av firma som driver med bergsprengning. Skjemaene foreligger både i Excel og Pdf versjon. Fordelen med Excel versjonen er at mye informasjon skrives inn kun en gang og kommer da frem på alle skjemaene. Pdf versjoner er grei å skrive ut å benyte for dem som fyller ut informasjon for hånd.

Last ned Excel versjonen her
Last ned Pdf versjonen her

Informasjon til naboer
NFF har utarbeidet informasjon som kan være brukes til å informere naboer til et sprengningsområde. Her finner du det både i pdf – klart for utsending, og i word dersom du ønsker å redigere så det passer enda bedre til ditt prosjekt.

Last ned Pdf-versjonen her: Sprengning i nabolaget rev 20200306
Last ned Word-versjonen her: Sprengning i nabolaget rev 20200306

Kurs for Bergsprengningsleder
Den reviderete Eksplosivforskriften forutsetter at alle som har det gamle A sertifikatet og vil bli Bergsprengningsleder må ta et overgangskurs på ca. 40 timer. Bransjeråd for Fjellsprengning har gjort avtale med DSB om å utvikle og gjennomføre nødvendig kurs i denne sammenheng. Du kan også gå inn på web sidene til Bransjeråd for Fjellsprengning for å finne ytterligere informasjon om all sertifisering innen bergsprengning.

Revidert eksplosivforskrift
Den reviderte eksplosivforskriften ble innført nå i sommer. Den oppdaterte linken finner du her:

Eksplosivforskriften

DSB har utarbeidet to veiledere som også er oppdatert iht ny eksplosivforskrift:

Kapittel 5 Oppbevaring

Kapittel 10 Bergsprengning

EU har forlengst vedtatt et nytt regelverk om merking av sprengstoff. Alt skal kunne spores. Når det heter at alt skal merkes så betyr det hver tenner, hver booster, hver sprengstoffpatron, hver kasse, pakke eller pall. Det må føres lister over det du har på lager, det du tar ut av lager osv. Dette regelverket gjelder foreløpig ikke i samme grad i Norge, men det er viktig å ha orden på dette. NFF anbefaler kapittel 15 i forskriften for å vite detaljene rundt dette.

Bergsprengerkomiteen arbeider nå med å oppdatere håndbok 7 og 8 i henhold til ny forskrift.

Rapport om  bergsprengning
Det har vært flere uhell den siste tiden i forbindelse med at det har stått igjen sprengstoff etter sprengning. Dette ønsker bransjen å gjøre noe med, og har derfor ønske her om en «nullvisjon». Bransjerådet for Fjellsprengning (BfF) har derfor satt ned en gruppe som skal se nærmere på problemet med gjenstående sprengstoff etter sprengning, og komme med forslag til tiltak. Mandatet har vært; hvordan unngå gjenstående sprengstoff og på den måten gjøre bransjen sikrere.

I dette notatet har man spesielt tatt for seg kontursprengning innen dagsprengning/vegskjæringer. Gruppa besto av: Kristoffer Foss (Kjell Foss AS), Morten Lorentzen (Follo fjellsprengning AS), Eivind Groven (Veidekke Entreprenør AS), Glenn Seland (RVO), John Eriksen (AF Gruppen AS), Nils Ramstad (Multiconsult ASA), Harald Fagerheim (Vegdir) og Olaf Rømcke (Orica Norway AS).

Forsagere Notat fra BfF etter møtet 20170126

Intervju med Oddvar Brøndbo fra 2011

Effektiv tunnelsprengning – tvilsom kvalitet