NFF historie og kultur

NFF historie 01.
Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk – NFF. Stiftet 20.november 1963.

NFF Historie 02. – Inspirasjon fra Sverige
Etablering av Fjellsprengningsforeningen i 1963 hadde, mener vi, i tillegg til eget initiativ og trend i tiden også en videre bakgrunn. Våre naboer i øst lå ofte noen år foran oss.

NFF Historie 03. – Den første NFF konferansen
Konferansen gikk over to dager. Opplegget var som den måten senere års fjellsprengnings- konferanser er gjennomført på. Lunsjen ble riktignok tilgodesett med en hel time.
Foredragene varierte fra 10 – 15 minutter for prosjektrapporter mens Rolf Selmer-Olsens 2 foredrag fikk hver tilmålt 30 minutter.

NFF Historie 04 – Forløperen. ”Fjellmøtet” i april 1949.
De faglige aktiviteter rundt fjellsprengning startet lenge før Foreningen så dagens lys. Forskning om berg og jord i sammenheng med bygge- og anleggsprosjekter var imidlertid av beskjedent omfang.

Fortifikasjon og fortifikatører 1966 – 1994
En side ved den kalde krigen var sikkerhet og bygging av tilfluktsrom. Her omtales en del av de ingeniører som sto sentralt i arbeidet. Forfatter er sivilingeniør og major Jan Anton Rygh.

Kulturinnslag
Foreningens – NFF – er opptatt av teknikk, men også av kultur og historie. På Fjellsprengningskonferansen har det nå i en årrekke vært minst et kulturinnslag. Foredragene vekker stigende interesse, da er det vel svært naturlig at nettstedet også benyttes som medium for kulturstoff. Her vil det etterhvert bli lagt ut ulike ting rundt Historie og Kultur i Norsk fjellsprengning. Vi starter med «Nisser og Dverge bygge i Bjerge» – et dokument med både litt historikk, samt teksten til sangen.I tillegg legges ut de foredrag som ble holdt under overskriften ‘Historisk kvarter‘ på konferansene i 2002, 2003 og 2004.

Her er diverse dokumenter om fagfeltets historikk. Klikk på dokumentet for å åpne det:

Nisser og Dverge bygge i Bjerge
Bergborring gjennom 100 år
Veitunneler gjennom 100 år
Ofotbanen 100 år
Utvikling av sprengningsarbeid
Hydros utbygging på Rjukan

Historier
Mineralleting i Norge – mutbare mineraler
På Fjellsprengningsdagen 22. november 07 holdt Bergmester Per Zakken Brekke et foredrag om mineralleting i Norge, med vekt på lover, definisjoner og aktiviteter. Foredraget, godt illustrert, ble vel godt mottatt av en forsamling av vel 700 bransjefolk. Foredraget er i sin helhet tatt inn konferanseboken. Deler av boken vil etter hvert bli tilgjengelig på nettstedet. Inntil så skjer tillater vi oss å bringe et sammendrag til hjelp for potensielle skjerpere.

Utbygging i Hemsedal 1956 – 1960
Dette er historien om utbygging av Hemsil-anlegget kopiert fra «Dølaminne 2006». Forfatter er Knut O. Grøthe.