Heder og ære

Heder og Ære
NFF har i utgangspunktet to offisielle måter og hedre noen, dette er Gullfeiselen og tittelen «Æresmedlem».

Æresmedlemskap
Æresmedlemskap er en utmerkelse som NFF deler ut for fremragende innsats for foreningen. Utmerkelsen består av en diplom og deles ut av foreningens leder ved åpning av Fjellsprengningsdagen.

Statuttene som gjelder for æresmedlemskap er:

  • • Æresmedlemskap kan tildeles personlige medlemmer av foreningen som har utmerket seg gjennom lang og tro tjeneste i foreningens arbeid.
  • • Æresmedlemmer kan delta gratis på foreningens kurs og øvrige arrangement i Norge, inkludert reise og opphold.
  • • Æresmedlemmer kan få dekket 50% av reise og opphold i forbindelse med NFF-arrangement i utlandet som de blir invitert til i forbindelse med verv i foreningen (eks. tur for IK).
  • • En eller flere æresmedlemskap kan tildeles hvert år, men styret kan også unnlate å dele ut utmerkelsen.
  • • Forslag til kandidater for æresmedlemskap kan sendes styret.

Foreningen har utnevnt følgende æresmedlemmer
Henrik Wergeland
Aslak Ravlo
Nils Borge Romslo
Einar Broch
Knut R. Berg
Per Bollingmo
Johannes Hope
Bjørn Nilsen
Ruth Gunlaug Haug
Karl Kure
Magne Paulsen
Fridtjof Andreassen
Eivind Grøv
Thor Skjeggedal
Arnulf Martin Hansen
Jarle Edgar Gausen

Gullfeiselen
Gullfeiselen er en utmerkelse som NFF deler ut for fremragende innsats for norsk bergteknologi. Utmerkelsen består av en statuett og deles ut av foreningens leder ved åpningen av Fjellsprengningsdagen.

Statuttene som gjelder for Gullfeiselen er:

 • Gullfeiselen kan deles ut til personer, såvel som bedrifter, institusjoner og prosjekter som har utmerket seg med en innsats for å fremme norsk bergteknologi.
 • Gullfeiselen kan utdeles hvert år, men styret kan unnlate å dele ut utmerkelsen eller dele ut flere samme år.
 • Forslag til kandidater til å motta Gullfeiselen kan sendes til styret.

Gullfeiselen er blitt delt ut til følgende:

  • 1994 Anders M.Heltzen
  • 1994 Jan Anton Rygh
  • 1995 Trollprosjektet
  • 1996 Andersens Mekaniske Verksted
  • 1997 «Den norske Tunnelarbeider»
  • 1998 Professor Odd Johannessen, NTNU (død 2007)
  • 1999 Statens Vegvesen
  • 2000 DYNO Nobel ASA, Norge.
  • 2001 Morten G. Johnsen (død 2004),
  • 2001 Ludvig A. Baumann
  • 2001 Per T. Smith (død 2006)
  • 2002 Ørsta Stål AS
  • 2003 Professor Einar Broch, NTNU
  • 2003 Professor Arne Myrvang, NTNU
  • 2004 Dr.ing. Olav Torgeir Blindheim (død 2005)
  • 2005 Arve Fauske, DYNO Nobel ASA (død 2009)
  • 2006 Robert Hermansen, SNSK
  • 2007 Tom Richard Olsen, Mesta
  • 2007 Fridtjof Andreassen, Dr.ing. Aas-Jakobsen AS
  • 2008 Tom Melby, NORMET OY.
  • 2008 Hans Petter Torsteinsen, tidligere Høyer Ellefsen AS
  • 2009 Bever Control AS ved Thorvald Wetlesen
  • 2010 Bente Ulvestad
  • 2010 Tom Myran
  • 2011 Nick Barton, Nick Barton & Associates
  • 2012 Statens vegvesen
  • 2013 Arild Neby, Statens vegvesen
  • 2014 Kristen Olav Dahl
  • 2015 Vidar Tveiten
  • 2016 Eystein Grimstad
  • 2017 Heidi Berg
  • 2018 Albert Kristian Hæhre
  • 2019 Filip Erik Bo Dahl