Fagfolk

Barton, Nick
Internasjonal rådgiver i bergteknikk
Arbeidsgiver: Nick Barton & Associates
Telefon.: +47 67 531 506, +55 11 3722 0889
E-mail: nickrbarton@hotmail.com

Nilsen, Frode
Prosjektleder
Arbeidsgiver: Leonhard Nilsen & Sønner As
Telefon: 76 1157 00
Faks: 76 11 57 01
Mobil: 918 09 550
E-post: frode.nilsen@lns.no
Nettside: www.lns.no
Adresse: 8484 Risøyhamn

Elvøy, Jan
Mobil: 950 86 783

Fossum, Knut
Selvstendig rådgiver
Telefon: 66 99 21 32
Faks: 66 99 25 34
Mobil: 97 56 53 50
E-post: kf.fjellsikring@c2i.net
Nettside: www.kf-fjellsikring.no
Adresse: Myrvollveien 8 A, 1415 Oppegård

Buen, Bjørn
Rådgiver i Ingeniørgeologi
Arbeidsgiver: Dr. Ing. Bjørn Buen AS
Telefon: 31280010
Faks: 31282891
Mobil: 95734013
E-post: bjrnbuen@online.no
Adresse: Dr. Ing. Bjørn Buen AS, Postboks 189, 3441 Røyken

Bollingmo, Per
Ingeniørgeolog
Arbeidsgiver: Multiconsult
Telefon: 22515400
Mobil: 95243104
E-post: per.bollingmo@multiconsult.no
Nettside: www.multiconsult.no
Adresse: Hoffsveien 1, Boks 265 Skøyen, 0213 Oslo

Berg, Heidi
Rådgivende ingeniør, siv.ing.
Arbeidsgiver: Vianova
Telefon: 67 81 70 00
Faks: 67 81 70 01
Mobil: 91 63 65 11
E-post: heidi.berg@vianova.no
Nettside: www.vianovait.no
Adresse: Leif Tronstads Plass 4, 1302 Sandvika

Bjerkan, Reidar Kr.
Rådgivende ingeniør
Telefon: 69 27 52 05
Mobil:  950 46 860
E-post: reidar.bjerkan@c2i.net
Adresse: Reidar Kr. Bjerkan, Sivilingeniør MNIF, Vestbrynet 15, 1519 Moss

Rohde, Jan G.
Telefon: +47 951 78 477
E-post: jan.rohde@sweco.no
Nettside: www.sweco.no
Adresse: Sweco Norge AS, Drammensveien 260, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo

Pedersen, Leiv
Sivilingeniør – Ingeniørgeolog
Mobil: 90 51 93 54

Broch, Einar
Professor Dr.Ing
Telefon: 73 59 48 16
Faks: 73 59 48 14
Mobil: 916 02 617
E-post: einar.broch@geo.ntnu.no
Nettside: www.geo.ntnu/igb/ansatte/ebroch
Adresse: Institutt for geologi og bergmekanikk; NTNU, 7491 TRONDHEIM

Skjeggedal, Thor
Rådgivende ingeniør
Telefon: +47 67 10 57 66
Faks: + 47 67 10 57 67
Mobil: +47 913 44 190
E-post: thor@skjeggedal.com
Nettside: www.skjeggedal.com
Adresse: Utsiktsveien 18A, N-1369 Stabekk

Grøv, Eivind
Seniorrådgiver ingeniørgeologi og bergmekanikk
Arbeidsgiver: SINTEF Berg- og Geoteknikk
Telefon: + 47 73 59 47 10
Faks: + 47 73 59 71 36
Mobil: + 47 951 44 104
E-post: eivind.grov@sintef.no
Adresse: SINTEF Berg- og Geoteknikk, Rich Birkelands vei 3, 7465 Trondheim

Netland, Knut Petter
Bergingeniør
Arbeidsgiver: Norstone AS
Telefon: 51 67 61 00
Mobil: 909 11 242
E-post: Knut.Netland@norstone.no
Nettside: www.norstone.no
Adresse: Lindeveien 22, 4025 Stavanger

Lu, Ming
Senior Research Scientist
Arbeidsgiver: SINTEF Rock and Soil Mechanics
Telefon: + 47 7359 6877
Faks: + 47 7359 7136
Mobil: + 47 930 58 539
E-post: Ming.Lu@sintef.no
Adresse: Rich Birkelands vei 3, 7465 Trondheim

Kure, Karl
Rådgivende ingeniør
Arbeidsgiver: Kure Fjellsprengning
Telefon: 69 82 60 27
Faks: 69 82 55 44
Mobil: 41 50 84 59
E-post: karl-ku@online.no
Adresse: Sand, 1860 Trøgstad

Boge, Knut
Ingeniørgeolog fra Bergavdelingen NTH 1983.
Arbeidsgiver: Geovita as
Telefon: +47 22 51 31 83
Mobil: +47 906 78 284
E-post: knut.boge@geovita.no
Adresse: Lilleakerveien 4, 0281 Oslo

Kalager, Anne Kathrine
Prosjektleder
Arbeidsgiver: Jernbaneverket Utbygging
Telefon: 2245 5900
Faks: 2245 5800
Mobil: 011 01 321
E-post: anne.kathrine.kalager@jbv.no
Adresse: Jernbaneverket Utbygging, Postboks 217, Sentrum, 0103 OSLO

Haug, Ruth Gunlaug
Mobil: 9139 20 67
E-post: ruth.haug@lns.no
Nettside: www.lns.no

Palmstrøm, Arild
Dr.ing.
Arbeidsgiver: Norconsult AS
Telefon: 67 57 10 00
Faks: 67 54 45 76
E-post: ap@norconsult.no
Nettside: www.norconsult.no
Adresse: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika