Faglige ressurser

Faglige ressurser
På denne siden kan du finne fagressurser innenfor flere fagfelt. Med begrepet «fagressurser» mener vi personer eller selskaper som har kunnskap eller erfaring innen for et fagfelt. Det kan være alt fra høy teknisk kompetanse til lang praktisk erfaring. Som en del av fagressursene har vi lagt ut våre medlemsbedrifter, samt støttemedlemmer for Internasjonal komite.

Medlemsbedrifter 
Her finner du en oversikt som viser alle medlemsbedriftene som er tilknyttet Norsk Forening for Fjellspreningsteknikk. I tillegg er noen av bedriftene også støttemedlemmer for Internasjonal komite.

Fagfolk
Bedriftsmedlemmene i NFF er med og støtter vår virksomhet i betydelig grad, både gjennom sitt økonomiske bidrag og gjennom sitt faglige engasjement i foreningens arrangementer, komiteer osv
Her er en oversikt over eksperter innen ulike områder innen fjellsprengningsteknikk.