Internasjonalt Forum 2015

Årets Internasjonale Forum tok for seg temaet «Den norske tunnelmetoden i et internasjonalt perspektiv». Ca 40 personer fikk høre interessante foredrag og fikk deltatt i en avsluttende diskusjon.

Klikk her for å laste ned presentasjonene.

1_ Eivind Grøv Hva kjennetegner den norske tunnelbyggemetoden

2_ Øyvind Engelstad Designprinsipper i Norge og internasjonalt

3_ Werner Sefanussen Den norske metoden i et internasjonalt perspektiv

4_ Ola Kvammen NTM i Entreprenørperspektiv

6_ Peder Andersen AMV Presentasjon

7_ Torbjørn DalegårdenTU presentasjon ny