Dokumentasjon Sprengningsarbeider 2017

Sprengningsarbeider
– forsagere og uønskede hendelser – tar vi for lett på faget vårt?
Avholdt 15.–16. mars 2017

Klikk på presentasjonene under for å se den i detalj:

01 Velkommen – Rømcke

02 Nytt fra DSB – Hagehaugen

02 DSB – Isdahl

03 Grunnleggende sprengning – Jenssen

03 Teori – Jenssen

04 Sprengning av morene -Ramstad

05 Status NS8141 – Ramstad

06 Oppbevaring og sikring – Hauger

07 Utfordringer i Bypakke Bodø – Bardal

08 Sprengningsarbeid-risikostyring og læringsopplegg – Fagerheim

09 Sikker jobb analyse – Ramstad

10 Nullvisjon – Rømcke

11 Vernebur på borrigger – Östberg

12 Utvikling og bruk av hund – Flesjø

14 Rønningen Folkehøyskole – Lorenten

15 Konkurranseforhold norske – utenlandske entrepr – Nilsen

16 Pigging og redusert risiko – Sporaland

16 Sprengnigskampanje rev 1 – Sporaland

17-1 Forurensninger før og etter Follobanen – Grepstad

17-2 CO2 fortavtrykk fra sprengning – Tanbergmoen

Presentasjon – Kure