Dokumentasjon fra Tunneldagene 2018

Klikk på ønsket foredrag for å laste ned kursdokumentasjon.

01-Åpning – Engelstad

02-Ståa i anleggsbransjen – Haug

03-Geologisk kartlegging i dobbeltskjoldet TBM 1 – Finnøy

03-Follobanen – Kalager

05-Bane NOR – Nes

06-Smått og stort innen tunnelprosjekt – Neby

07-Oslo Vann og avløpsetaten – Rystad

08-Statnett som ny aktør – Herlofsen

09-Nye Veier – Gullikstad

10-Mikroplast – Arp

12-Hva og hvem er Norwegian Tunnel Safety Cluster – Roth

13-Rehab av tunneler – Kaarmo

14-Vann og frostsikring – Ausland

14-Gjeldende regelverk – Neby