Dokumentasjon fra Sprengningsarbeider 2018

Klikk på ønsket foredrag for å laste ned kursdokumentasjon.

01-Åpning – Rømcke

02-Nytt fra DSB  – Hagehaugen

02-Nytt fra DSB  – Isdahl

03-MEF  – Andersen

04-Oppstartsmøte  – Fagerheim

06-Miljøutfordringer ved sprenging – Landsgård

07-Helse & sikkerhetsaspekt ved bergboring – Lingjærde

09-Ansvar ved skade på naboeiendom, bruk av filming – Lorentzen

10-Patronert Emulsjon – Ganster

12-Case – Konsekvenser av nytt regelverk – Olsen

13-Rensk og forsagere – Gjermundshaug

14-Slisse boring – Lorentezen

15-Stabil kontur i skjæringer – Ramstad

16-Bruddutvikling – Rodahl

17-En bergspr hverdag del2 – Wilskow

18-Fosen – Haaheim

19-Store sprengninger – Venåsen