Nytt Æresmedlem i NFF – Fjellsprengningsforeningen

Fjellsprengningsdagen er det en ubrytelig tradisjon at foreningens formann holder åpningstalen. Enkelte år forlenges talen med et ekstra avsnitt. Så også denne gang. Hvordan avsluttet formannen sin tale?

Varsku her refererer: «Også i år har styret enstemmig besluttet å utnevne et nytt Æresmedlem.

Sprengning, sprengstoffer og sprengningsskader har vært en sentral del av kandidatens yrkesaktive karriere. Tidlig i 1970 årene dukker navnet opp i sammenheng med Fjellsprengnings-konferansen, omtalt som forsker ved Kontor for Fjellsprengningsteknikk og knyttet til arbeid med ”Lett ANFO”. Kontoret ble til Institutt og etter hvert integrert i NGI og vår forsker skiftet til NGI-hatt. Senere ble det inntreden i sprengstoffmarkedet, opplæring av skytebaser, fagkyndig utreder av sprengningsskader. I foreningssammenheng har vi registrert at vårt nye Æresmedlem har deltatt i mer enn 70 av foreningens arrangementer. Spesielt kan fremheves hans innsats og bidrag til det årlige sprengningskurset som normalt arrangeres i mars. Vår mann har i en årrekke deltatt som NFFer i den europeiske sprengningsforeningen EFEE  der han fortsatt er formann i komité for skytebaser. Han var entusiastisk og sentral deltager i prosjektet ESSEEM som gjelder europeiske skytebaser og kompetansekrav. Han er internasjonal av legning, men også jordnær som kyndig lokalpolitiker, vedhugger og oppdretter av Angus okser.»

NFF takker for innsatsen og gratulerer Karl Kure.

Tilbake