Tunnelstatistikk

Tunnelstatistikken 2018

I løpet av 2018 ble det tatt ut i alt 5 824 451 faste m3 fra norske tunneler og bergrom. Dette tilsvarer en lengde på 85 824 lm tunnel. Av disse ble 13 640 lm boret med TBM. Alt dette ble utført av 21 forskjellige entreprenører. Arbeidsfellesskapet  Acciona-Ghella var den som tok ut mest; i alt 1 065 464 m3, med Skanska hakk i hæl med 1 037 863 m3. Her kan du laste ned Tunnelstatistikken 2018Grunnlagsdata tunnelstatistikken 2018 og Rangsjering tunnelstatistikken 2018.

Tunnelstatistikken 2017

I løpet av 2017 ble det tatt ut i alt 7 844 247 faste m3 fra norske tunneler og bergrom. Dette tilsvarer en lengde på 96 191 lm tunnel. Av disse ble 22 401 m boret med TBM. Alt dette ble utført av 20 forskjellige entreprenører. Arbeidsfellesskapet  Acciona-Ghella var den som tok ut mest; i alt 1 465 106 m3. Her kan du laste ned Tunnelstatistikken 2017 og Grunnlaget for statistikken 2017.

Tunnelstatistikken 2016

I løpet av 2016 ble det tatt ut i alt 7 271 148 faste m3 fra norske tunneler og bergrom. Dette tilsvarer en lengde på 102 556 lm tunnel. Av disse ble 5 566 m boret med TBM. Alt dette ble utført av 21 forskjellige entreprenører. Veidekke var den som tok ut mest; i alt 1 279 312 m3. Tunnelstatistikken for 2016 kan du laste ned her. Grunnlagstallene kan lastes ned her.

Tunnelstatistikken 2015

I løpet av 2015 ble det tatt ut i alt 7 087 377 faste m3 fra norske tunneler og bergrom. Dette tilsvarer en lengde på 105 574 lm tunnel. Alt dette ble utført av 18 forskjellige entreprenører. Skanska var den som tok ut mest; i alt 1 306 546 m3. Tunnelstatistikken for 2015 kan du laste ned her. Grunnlagstallene kan lastes ned her

Tunnelstatistikken 2014

I 2014 ble der tatt ut i alt 6 530 240 faste m3 fra norske tunneler og bergrom. Dette var en økning på 465 323 faste m3 i fohold til året 2013. Av det totale volumet ble 112 773 faste m3 boret med TBM. Tunnelstatistikken for 2014 kan du laste ned her. Grunnlagstallene kan lastes ned her.

Statistikken er basert på innsendte oppgaver fra alle entreprenørene som driver med tunnelsprengning. NFF har ingen mulighet til å kvalitetssikre disse tallene og kan dermed ikke ta ansvar for nøyaktigheten av disse.

Tunnelstatestikken 2013

I 2013 ble der sprengt ut et rekordstort volum fra tunneler og bergrom i Norge.
Selve Tunnelstatistikken for 2013 kan lasts ned her.
Grunnlagstallene kan lastes ned her

Tunnelstatistikken 2012
2012 ble et rekordår når det gjelder uttak av berg fra tunneler og bergrom. Tunnelstatistikken for 2012 kan du laste ned her.
Grunnlagstallene kan du laste ned her.

Tunnelstatistikken 2011
Selve statistikken kan du laste ned her.
Grunnlagstallene fra 1971 – 2011 kan du laste ned her.

Tunnelstatistikken 2010
Flott økning av utsprengt bergvolum i 2010 sammenliknet med fjoråret.
Her kan du laste ned Tunnelstatistikken 2010.
Her kan du laste ned grunnlagstallene for Tunnelstatistikken 2010.

Tunnelstatistikken 2009
Sterk nedgang i volum av utsprengt berg i 2009 sammenliknet med 2008.
Tunnelstatistikken kan du laste ned her.
Grunnlagstallene kan lastes ned her.

Tunnelstatistikk 2008
Utsprengt volum fra tunneler og bergrom holdt seg på 2007 nivå
Tunnelstatistikk 2008 kan lastes ned her.
Tunnelstatistikk 2008 grunnlagstall kan lastes ned her.

Tunnelstatistikk 2007
Fortsatt stigning i uttatt volum under jord.
Last ned Tunnelstatistikk for 2007 her.